24-05-2022 |11:00-12:30

Bezpłatne SZKOLENIE ONline:

Jak pozyskiwać klientów w branży PRODUKCYJNEJ zarówno metodami tradycyjnymi (telefon), 
jak i poprzez LinkedIn?

Podczas szkolenia dowiesz się:

  • Jak dzwonić do klientów bez zapowiedzi, tzw. Cold Calling?
  • Jak dzwonić, aby ODzyskiwać utraconych klientów?
  • Co i jak publikować na LinkedIn, aby pozyskiwać klientów?
Poznasz także studium przypadku mojego klienta z branży PRODUKCYJNEJ, który otrzymał zlecenie na 1,2 mln zł, dzięki działaniom omówionym na szkoleniu.

Prowadzący:

Karol Bartkowski

  • Przede wszystkim PRAKTYK SPRZEDAŻY;
  • ze 100 000 000 zł (sto milionów zł) sprzedaży własnej;
  • Twórca Akademii Skutecznego Sprzedawania;
  • Autor w wielu czasopismach i portalach dla ludzi sprzedaży (Szef Sprzedaży, As Sprzedaży);
Klienci karola: